توسعه کشاورزی قراردادی با اهداف دستیابی به افزایش بهره وری و کیفیت محصولات کشاورزی، ایجاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تحقق تولید برنامه ای، مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تثبیت و تضمین درآمد تولیدکنندگان بخش، هدایت سایر روشها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه، تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار بدون دخالت مستقیم دولت، کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه های عملیاتی و مبادله و انتقال دانش روز به تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی انجام میگیرد.

اهداف اجرای کشاورزی قراردادی

انتظار میرود اجرای جامع کشاورزی قراردادی به نتایج ذیل منتج شود:
۱- استفاده بهینه از عوامل تولید (آب، خاک، سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت)
۲- استفاده بهینه از منابع مالی اعتباری و تسهیلاتی
۳- حمایت واقعی از کشاورز و پشتیبان/ سرمایه گذار
۴- امکان برنامه ریزی درست و هدفمند برای تولید محصول کمی و کیفی و تامین مستمر نیاز بازار
۵- خرید تضمینی محصول از کشاورز به صورت عادلانه و کمرنگ شدن نقش واسطه ها
۶- امکان نظارت بر تولید محصول سالم و کنترل بقایای سم و کود در محصول
۷- صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف آب
۸- تهیه آمار صحیح و امکان برنامه ریزی درست بر اساس آمار دقیق و واقعی
۹- ایجاد بستر مناسب برای آموزش و مشاوره تخصصی و انتقال یافته های تحقیقاتی مورد نیاز به مزارع
۱۰- امکان سنجی و آمایش سرزمین برای بهره برداری از ظرفیت های مغفول
۱۱- امکان بیمه محصولات تولیدی و برآورد خسارات احتمالی به صورت واقعی
۱۲- ایجاد بستر مناسب برای بیمه کشاورز به عنوان یک عامل ارزشمند در تولید و تامین آتیه او
۱۳- حضور مستمر و موثر در بازارهای داخلی و خارجی
۱۴- رعایت کامل مسائل زیست محیطی (احیاء زمین، کنترل آبهای زیرزمینی، کنترل آفات و کنترل نهاده های کشاورزی)
۱۵- انتقال تکنولوژی های مدرن روز دنیا متناسب با سطح دانش هر منطقه
۱۶- ایجاد انگیزه در صاحبان ایده و متخصصین جهت گام برداشتن در رفع مشکلات موجود با استفاده از دانش داخلی و انتقال تجربیات جهانی به سطح مزارع و کارخانجات
۱۷- ارزآوری بالا برای کشور
۱۸- ایجاد اشتغال مولد و مستمر
۱۹- حمایت کافی و به موقع از تولیدکننده جهت تمرکز بر تولید بدون دغدغه فروش محصول

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اهداف اجرای کشاورزی قراردادی به دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه نموده و برای دموی پلتفرم پشتیبان کشت با ما در تماس باشید.

پین کردن این در Pinterest

به اشتراک بگذارید