بررسی مشکل بخش کشاورزی

بررسی مشکلات کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی ایران گویای سطح پایین هماهنگی بین بخش های مختلف زنجیره عرضه می باشد. به عبارت دیگر ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تامین کنندگان نهاده ها، تولیدکنندگان، صنعت فرآوری، صنعت انبارداری، صنعت حمل و نقل، شبکه های خرده فروشی، عمده فروشی و مصرف کنندگان مشاهده می شود و این مسئله منجر به شکاف بالای بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده محصولات کشاورزی شده است. بنابراین، الزام است با استفاده از سازوکاری مناسب ارتباط بخش های مختلف زنجیره تولید به ویژه ارتباط بین تولیدکنندگان و صنایع وابسته را تقویت نمود. توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی مبتنی بر کشاورزی قراردادی می تواند بسیاری از این نارسایی ها را رفع و مشکلات کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی را برطرف نماید. سامانه پشتیبان کشت برای کمک به حل این موضوع طراحی و پیاده سازی شد.

راه حل؟

کشاورزی قراردادی

کشاورزی قراردادی برای سالیان متمادی به عنوان ابزار سازماندهی و حمایت از تولیدات کشاورزی به ویژه برای کشاورزان خرد مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام کشاورزی را میتوان به عنوان یک توافق بین کشاورزان و شرکتهای پشتیبان/بنگاههای فرآوری و یا بازاررسانی برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی تحت توافقات قبلی، تعریف نمود. در این شکل از قراردادها همواره خریدار در قالب عرضه نهاده ها و ارائه مشاوره فنی حمایت کشاورزان را تقبل میکند. مبنای چنین ترتیباتی الزام قانونی از سوی کشاورز برای فراهم نمودن یک کالای خاص به مقدار مشخص و با استانداردهای کیفی تعیین شده و الزام قانونی از سوی شرکت پشتیبان برای حمایت از تولید کشاورز و خرید کالا است.
در کشاورزی قراردادی، یک شرکت تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی با عقد قرارداد با کشاورزان و تولیدکنندگان، محصوالت آنها را به صورت تضمینی، توافقی و یا با فرمول قیمتی مشخص خریداری میکند.
همزمان با خرید محصولات کشاورزان، خدمات فنی، آموزشی، مشاوره ای در کلیه ی مراحل کاشت، داشت و برداشت با هدف ارتقای عملکرد کمی و کیفی محصول به کشاورزان تحت قرارداد ارائه میشود.

پلتفرم جامع کشاورزی قراردادی

با جمع آوری داده های فرآیند کشت قراردادی توسط پشتیبان کشت و نمایش آنها در داشبورد مدیریت، با یک نگاه می توان به تمامی فرآیندها اشراف پیدا کنیم. تعداد قراردادها، مشخصات کشاورزان، سطح زیرکشت، مباحث مالی و انبارداری تنها بخشی از این داده ها هستند.

برنامه کاربردی پشتیبان کشت

کاربران و کشاورزان با استفاده از برنامه کاربردی پشتیبان کشت قابل نصب بر روی تلفن های همراه می توانند علاوه بر عقد قرارداد کشت، می توانند با رابطین، پشتیبانها و حامیان این طرح در ارتباط مستقیم بوده و علاوه بر کسب راهنمایی از خدمات پشتیبانی نیز برخوردار می شوند.

اهداف و انتظارات اجرای کشاورزی قراردادی

 کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه های عملیاتی و مبادله و انتقال دانش روز به تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی

مدیریت و کاهش ریسک بازار محصوالت کشاورزی، تثبیت و تضمین درآمد تولیدکنندگان بخش، هدایت سایر روشها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه، تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار بدون دخالت مستقیم دولت

توسعه کشاورزی قراردادی با اهداف دستیابی به افزایش بهره وری و کیفیت محصوالت کشاورزی، ایجاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تحقق تولید برنامه ای

با پشتیبان کشت چه می کنیم !

ایجاد بستری هوشمند شامل برنامه کاربردی پشتیبان کشت و داشبورد مدیریت جهت تسهیل در عقد قرارداد کشاورزان و علاقمندان به کشت قراردادی و شفاف سازی این حوزه به گونه ای که هر فردی با هر میزان از تخصص می تواند از این بستر استفاده کرده و به کشت و کسب درآمد بپردازد.

پین کردن این در Pinterest