پشتیبان کشت چگونه کار می کند

پشتیبان کشت چگونه کار می کند

بهره گیری از مزیت های کشاورزی قراردادی برای کشاورزی و همچنین شرکت پشتیبان ممکن است مشکلاتی بوجود آورد. عدم ارتباط فعال میان کشاورز و پشتیبان، عدم رصد فعالیت ها، کمبود اطلاعات از مرایای طرح از جمله این مشکلات هستند. در سامانه پشتیبان کشت با استفاده از برنامه کاربردی...
سامانه پشتیبان کشت

سامانه پشتیبان کشت

پشتیبان کشت،سامانه مدیریت کشاورزی قراردادی ویژه شرکت های پشتیبان به عنوان بستر الکترونیک، هوشمند و آنلاین جهت دریافت، ذخیره، رصد و تحلیل انواع اطلاعات ایجاد شده در فرآیندهای اجرای طرح کشاورزی قراردادی محسوب می شود. استفاده از زیرساخت مبتنی بر فناوری اطلاعات و بهره...
اهداف اجرای کشاورزی قراردادی

اهداف اجرای کشاورزی قراردادی

توسعه کشاورزی قراردادی با اهداف دستیابی به افزایش بهره وری و کیفیت محصولات کشاورزی، ایجاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تحقق تولید برنامه ای، مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تثبیت و تضمین درآمد تولیدکنندگان بخش،...
کشاورزی قراردادی چیست؟

کشاورزی قراردادی چیست؟

بررسی مشکلات کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی ایران گویای سطح پایین هماهنگی بین بخش های مختلف زنجیره عرضه می باشد. به عبارت دیگر، ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تامین کنندگان نهاده ها، تولیدکنندگان، صنعت فرآوری، صنعت انبارداری، صنعت حمل و نقل، شبکه های خرده فروشی، عمده...

پین کردن این در Pinterest